Program Mirka

 

POTVRDE KVALITETA

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvaliteta u kompaniji KWH MIRKA  LTD. u saglasnosti sa standardom za sisteme kvaliteta ISO9001:2015.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštite životne sredine u kompaniji KWH MIRKA LTD. u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta zaštite životne sredine ISO14001:2015.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je kompanija KWH MIRKA  LTD. u skladu sa standardom upravljanja sistemima OHSAS18001:2007.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Priznanje da kompanija KWH MIRKA LTD. pospešuje ljudski standard.
Priznanje da kompanija KWH MIRKA LTD. podstiče ekonomski razvoj.
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake
Zaposlenje >>