Objavljeno 23-10-2014

„SILVER DEFENCE” – NOVA LINIJA PROIZVODA SA ANTIBAKTERIJSKIM SVOJSTVIMA

Fabbrica doo nudi svojim komitentima opciju snabdevanja premazima iz specijalne linije „SILVER DEFENCE”.

Pomenuti premazi predstavljaju grupu materijala sa specifičnim karakteristikama, te se naručuju isključivo po zahtevu kupca i uz posebne uslove koji moraju biti ispunjeni.

Tokom kreiranja ove specijalne linije, tim za istraživanje i razvoj kompanije Renner Italia postavio je u centar pažnje brigu za ljudsko zdravlje i očuvanje životne sredine.

Svoju primenu ova grupa premaza nalazi u okruženjima gde se moraju poštovati strogi higijenski standardi:

  • Bolnice, laboratorije i druge zdravstvene ustanove;
  • Prostorije u kojima se priprema hrana;
  • Sve površine koje dolaze u kontakt sa hranom;
  • Obdaništa i škole.

Specijalni aditivi „SILVER DEFENCE” koji se dodaju Renner završnim lakovima sadrže jone srebra koji poseduju dezinfekcijske osobine.

Joni srebra, u kontaktu sa širokim spektrom mikroba i bakterija sprečavaju njihov rast i reprodukciju.

Pomenute mikročestice se ne mogu ukloniti čišćenjem drvenih površina jer su zarobljene unutar kristalne rešetke premaza. Zbog svoje mineralne prirode i nemogućnosti isparavanja „SILVER DEFENCE” joni ostaju nepromenjeni tokom vremena tako da su dezinfekcijske osobine ovih specijalnih premaza trajne.

Saznajte više o „SILVER DEFENCE” proizvodima:

Zaposlenje >>