Elektrostatički lakovi

Elektrostatički lakovi predstavljaju premaze za čiju se primenu koristi specifična elektrostatička oprema.

Bitna karakteristika ovih materijala je njihova tiksotropnost. Ova osobina čini ih pogodnim za vertikalno nanošenje koje je neophodno u proizvodnji stolica i nameštaja koji sadrži tokarene delove. Preporučuju se za tretman površina od masiva drveta, furniranih površina kao i medijapana.

Zahvaljujući karakteristikama ove vrste premaza iskoristivost materijala je velika (preko 70%). Osobine elektroprovodnosti materijala, neophodnih za primenu, iniciraju se dodatkom odgovorajućih razređivača i aditiva formulisanih u tu svrhu.

Obzirom na specifičnost opreme za elektrostatičko nanošenje, premaze je potrebno izabrati u konsulatciji sa tehničkim servisom, koji Vam stoji na raspolaganju ukoliko se odlučite za ovu vrstu premaza.

Elektrostatički lakovi se prema hemijskom sastavu mogu podeliti:

  • SINTETIČKI ELEKTROSTATIČKI LAKOVI
  • VODENI ELEKTROSTATIČKI LAKOVI
Zaposlenje >>