Mirlon Total

KARAKTERISTIKE

Mirlon Total je proizveden prema inovativnoj tehnologiji „Total Coating“. Poseduje fleksibilnu strukturu koja ga čini pogodnim za ručno brušenje profila nepravilnog oblika, kao i teško dostupnih delova na elementima koji se obrađuju.

Zahvaljujući specifičnoj strukturi i Total Coating tehnologiji proizvodnje MIRLON TOTAL brusnih materijala, brzo i jednostavno dobija se izuzetan izgled površine koja se obrađuje.

OBLASTI PRIMENE

MIRLON TOTAL se preporučuje za fino ručno brušenje drveta i lakiranih površina, odstranjivanje patine, matiranje i poliranje.

Tehničke karakteristike Mirlon Total abrazivnog materijala:

Tip abrazivnih čestica Aluminijum oksid (VF), Silicijum karbid (UF)
Način fiksiranja abrazivnih čestica Smola
Podloga brusnog materijala Tkanina
Vrsta nanosa abrazivnih čestica Trodimenzionalni Total Coating nanos
Boja Crvena (VF), Siva (UF)
Raspoloživ opseg granulacija 360 (VF), 1500 (UF)

 

*VF veoma fina granulacija
*UF ultra fina granulacija

MIRLON TOTAL raspoloživ je u rolnama sa dimenzijama:
115 mm × 10 m

Zaposlenje >>