Nitro premazi

 

Proizvodi na nitro bazi spadaju u grupu tradicionalnih premaza. Predstavljaju osnovu od koje je krenuo dalji razvoj materijala za površinsku zaštitu u oblasti drvne industrije.

Spadaju u grupu jednokomponentnih premaza. Formiranje sloja i njegovo očvršćavanje kod ove grupe lakova je čisto fizički proces. Zasniva se na jednostavnom isparavanju razređivača iz filma do njegovog potpunog sušenja.

Nitro premazi se koriste za zaštitu i dekoraciju elemenata u enterijeru kada se zahteva brzina u radu.

Zahvaljujući svojim karakteristikama, izuzetnoj brzini sušenja, lakom brušenju i jednostavnosti primene, i dalje predstavljaju aktuelnu vrstu materijala u domenu površinske zaštite. Mogućnost nanošenja premaza četkom ne ograničava ih isključivo na industrijsku upotrebu što čini jednu od značajnih prednosti ove grupe proizvoda.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake
Zaposlenje >>