Bezbojni vatrootporni premazi

 

Bezbojni vatrootporni lakovi namenjeni su za tretman drvenih površina u enterijeru izrađenih od masiva drveta i furniranih površina. Predstavljaju dvokomponentne premaze izuzetnih osobina.

Njihovom upotrebom obezbeđuje se adekvatna zaštita drveta od uticaja požara. Zahvaljujući svom specifičnom hemijskom sastavu postojani su pod dejstvom vatre i sprečavaju njeno širenje.

 

PODLOGE:

EM  2332BEZBOJNA VATROOTPORNA PODLOGA (TEHNIČKO UPUTSTVO)

 

LAKOVI:

EM 2332/XX – BEZBOJNI VATROOTPORNI ZAVRŠNI LAK

RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA: 20, 40% (TEHNIČKO UPUTSTVO)

Zaposlenje >>